Tin học văn phòng

Hàm tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong excel

Hàm tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong excel được dùng khá thông dụng trong các bảng tính excel. Áp dụng hàm tính này trong bảng thống kê dữ liệu sẽ được trả về kết quả có giá trị tương ứng là giá trị lớn nhất (Max) và giá trị nhỏ nhất (Min).

Tin học văn phòng

Hàm có điều kiện trong excel 2010

Hàm có điều kiện trong excel 2010 là một ứng dụng văn phòng hữu ích và cần thiết với những bạn đang học và làm việc thường xuyên với bảng tính số liệu. Việc sử dụng thành thục nhuần nhuyễn hàm IF, bạn sẽ lấy được kết quả số liệu chính xác trong cột, hàng excel như mong muốn.

Tin học văn phòng

Cách áp dụng hàm SUMIF trong excel 2010

Hàm SUMIF trong excel 2010 dễ dàng cho người học đặc biệt hữu dụng đối với các bạn làm kế toán nhé. Đó là hàm tính tổng có điều kiện, bạn sử dụng chức năng của hàm tính tổng này để thực hiện các bảng tính toán trong excel.