Thẻ: Thủ thuật excel

 • Các cách tạo bảng trong excel 2013

  Các cách tạo bảng trong excel 2013 được sử dụng phổ biến cho dân văn phòng. Ứng dụng cách tạo bảng để lập các bảng dữ liệu vừa đơn giản lại dễ hiểu.

 • Áp dụng hàm tính trung bình trong excel

  Hàm tính trung bình trong excel cho dân văn phòng đúng như tên gọi của nó là đưa ra con số có giá trị trung bình trong những con số được chọn.

 • Hàm tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong excel

  Hàm tính giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong excel được dùng khá thông dụng trong các bảng tính excel. Áp dụng hàm tính này trong bảng thống kê dữ liệu sẽ được trả về kết quả có giá trị tương ứng là giá trị lớn nhất (Max) và giá trị nhỏ nhất (Min).

 • Hàm có điều kiện trong excel 2010

  Hàm có điều kiện trong excel 2010 là một ứng dụng văn phòng hữu ích và cần thiết với những bạn đang học và làm việc thường xuyên với bảng tính số liệu. Việc sử dụng thành thục nhuần nhuyễn hàm IF, bạn sẽ lấy được kết quả số liệu chính xác trong cột, hàng excel […]

 • Cách áp dụng hàm SUMIF trong excel 2010

  Hàm SUMIF trong excel 2010 dễ dàng cho người học đặc biệt hữu dụng đối với các bạn làm kế toán nhé. Đó là hàm tính tổng có điều kiện, bạn sử dụng chức năng của hàm tính tổng này để thực hiện các bảng tính toán trong excel.

 • Cách tính hàm SUM trong excel văn phòng

  Cách tính hàm SUM trong excel văn phòng là hàm cơ bản nhất trong hệ thống các hàm lệnh của excel. Vì vậy, bước đầu tiên trong tiến trình làm quen với excel các bạn cần học hàm SUM trước tiên.

 • Thêm cột trong excel văn phòng

  Thêm cột trong excel văn phòng dành cho người mới vào làm trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn với vài thủ thuật đơn giản mà ta không biết.