Tin học văn phòng

Cách áp dụng hàm SUMIF trong excel 2010

Hàm SUMIF trong excel 2010 dễ dàng cho người học đặc biệt hữu dụng đối với các bạn làm kế toán nhé. Đó là hàm tính tổng có điều kiện, bạn sử dụng chức năng của hàm tính tổng này để thực hiện các bảng tính toán trong excel.

Trước tiên, bạn cần hiểu hàm sumif trong excel là gì?

So với các hàm khác, ngay khi các bạn đọc hàm sumif đã biết hàm này được hình thành từ hàm lệnh khác nhau gộp vào một, nhằm đơn giản hóa các cú pháp trong việc thực hiện tính toán. Hàm sumif được dùng khi chúng ta cần tính tổng một vùng dữ liệu trong bảng tính theo điều kiện cho trước. Dưới đây là phần hướng dẫn cụ thể cách thực hiện hàm này để các bạn được hiểu rõ hơn khi sử dụng các thủ thuật excel để làm việc.

Hàm sumif có cú pháp =SUMIF(range, criteria, sum_range). Trong đó, range là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện; Criteria là điều kiện để thực hiện hàm này; cuối cùng Sum_range là vùng cần tính tổng.

Ta lấy ví dụ để mô tả cho cú pháp trên, giả dụ tính tổng trợ cấp của các nhân viên, ta có cú pháp =SUMIF(D2:D8,”nhân viên”,E2:E8). Kết quả hàm tính sumif trả về cho ta kết quả là 2000.

hàm sumif trong excel

Đối với các vùng dữ liệu khác có điều kiện khác nhau các bạn cũng làm tương tự, thay điều kiện vùng dữ liệu là được nhé. Thông qua ví dụ trên các bạn đã hiểu phần nào hàm sumif trong excel 2010. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết trong chuyên mục thủ thuật excel để có thể vận dụng các thủ thuật vào công việc một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công!

Được gắn thẻ