Kiến thức seo

Cách xóa tài khoản Google analytics

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Google Analytics của website mà bạn đã cài đặt thành công từ trước.

Trong nhiều trường hợp, người quản trị viên muốn xóa các thuộc tính Google Analytics của website mà họ không muốn theo dõi nữa. Dưới đây ad Nhật Top sẽ hướng dẫn các bạn học seo và làm seo thao tác đơn giản để xóa thuộc tính Google Analytics của website.

Các bước xóa tài khoản Google Analytics của website

Lưu ý: để xóa thuộc tính Google Analytics, bạn cần có tài khoản có quyền chỉnh sửa hoặc để chắc ăn nhất, bạn hãy sử dụng tài khoản đã đăng ký và cài đặt google analytics thành công website.

B1: Đăng nhập vào quản trị của Google Analytics chọn tab Quản trị viên.

B2: Chọn thuộc tính Google Analytics cần xóa

Chọn thuộc tính Google Analytics cần xóa

1. Chọn tab Quản trị viên

2. Chọn tài khoản muốn xóa

3. Chọn cài đặt tài khoản

B3: Tại giao diện của Cài đặt tài khoản
, bạn chọn Di chuyển vào thùng rác, trên cùng bên phải màn hình.

B4: Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận, bạn xác nhận Di chuyển thuộc tính vào Thùng rác để hoàn tất quá trình xóa tài khoản Google Analytics.

Hệ thống sẽ gửi email với nội dung đã xóa tài khoản Google Analytics đến những tài khoản có quyền Quản lý người dùng.

Lưu ý: mọi thông tin liên quan sẽ bị xóa sau 35 ngày kể từ thời điểm bạn quyết định di chuyển vào thùng rác.

Các thông tin trên Google Analytics rất quan trọng, chính vì vậy, việc xóa tài khoản là điều các seoer hay người quản trị website cần cân nhắc trước khi làm.

> Xem thêm: cách thêm, xóa người quản trị Google Analytics