Kiến thức seo

Thêm người dùng mới trong Webmaster Tool

Hướng dẫn cách thêm mới người dùng và chủ sở hữu thuộc tính trong công cụ google webmaster tools

Thêm người dùng để cùng đọc và phân tích các thông tin liên quan mà Search Console cung cấp. Yêu cầu khi bạn muốn cấp quyền cho một tài khoản khác thì tài khoản của bạn đã cài đặt thành công Webmaster Tools.

Hướng dẫn thêm người dùng mới trong Search Console

B1: Truy cập vào webmaster tool, chọn thuộc tính ( ví dụ nhattop.com) mà bạn muốn cấp người dùng khác.

B2: Tại giao diện quản trị bạn chọn cài đặt – hình bánh răng cưa – chọn tiếp Người dùng và chủ sở hữu thuộc tính.

Chọn thiết lập người dùng và chủ sở hữu

B3: Thêm người dùng mới Webmaster Tool

Thêm người dùng mới Webmaster Tool

B4: Thêm người dùng và thiết lập quyền cho tài khoản

Thêm người dùng và thiết lập quyền cho tài khoản

Nhập tài khoản Gmail mà bạn muốn chia sẻ thông tin đồng thời thiết lập quyền cho tài khoản này. Có 2 quyền là Bị hạn chế và đầy đủ. Chi tiết về hai quyền này, bạn có thể tham khảo tại đây.

B5: Sau đó tài khoản được cấp quyền cần vào email để nhận thông báo về sự kiện này.