Kiến thức seo

Mozscape cập nhật các chỉ số mới nhất

Phiên bản mới nhất của Mozscape đã được cập nhật, ngay từ bây giờ bạn có thể kiểm tra.

Hôm qua, 19/12 là đợt cập nhật phiên bản mới nhất của Mozscape, đây được coi là đợt cập nhật cuối cùng trong năm 2016. Dưới đây là một vài chỉ số liên quan đến đợt cập nhật này của Mozscape:

– tác động đến hơn 164,3 tỷ URL

– tác động đến hơn 14,7 tỷ tên miền con

– tác động đến hơn 209,7 triệu tên miền

– hơn 1,1 nghìn tỷ liên kết

– Chỉ số Dofollow và nofollow: 3.49% là link nofollow; 52,99% nofollow là liên kết nội bộ; 47.01% là liên kết ra bên ngoài.

– trung bình có 131 liên kết trên 1 trang với 109 liên kết nội bộ và 22 liên kết ra bên ngoài.

Bạn có thể kiểm tra các chỉ số cơ bản như DA, PA … để xem sự thay đổi theo chiều hướng tốt xấu cho website của mình nhé.

Đợt cập nhật tiếp theo của Mozscape dự tính sẽ là ngày 25/1/2017.