Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Hải Dương năm 2023

Năm 2023, Đại học Hải Dương tuyển 1.450 chỉ tiêu (nhiều hơn 550 chỉ tiêu so với năm 2022).

Điểm chuẩn theo ngành đào tạo Trường Đại học Hải Dương 2023

Nhà trường thông báo thời gian nhập học từ 28/8-31/8/2023. >>> Xem chi tiết tại đây

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hai-duong-2023-119230822120653774.htm