Chưa phân loại

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023

Theo thông báo sáng 22/8 của Học viện Ngân hàng về mức điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2023 (Mã trường NHH), điểm chuẩn các ngành không biến động lớn so với năm ngoái, vẫn xoay quanh mức 25-26 điểm.

Ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất – 26,5/30 điểm.

Học viện có 4 chương trình chất lượng cao lấy điểm chuẩn theo thang 40, mức trúng tuyển dao động 32,6 đến 32,75 điểm.

Điểm chuẩn từng ngành, chương trình đào tạo của Học viện Ngân hàng:

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển 3.300 sinh viên, tăng khoảng 100 so với năm ngoái.

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-diem-chuan-2023-119230822104703205.htm