Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 2023

Theo Báo vietnamplus, điểm trúng tuyển các nhóm ngành tương đối đồng đều và có mức điểm cao nhất là 28,5 của tổ hợp D01 đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại.

Tiếp theo là mức điểm 28,3 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế – chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và chuyên ngành Thương mại quốc tế, mức điểm 28,0 của tổ hợp A00 đối với ngành Kinh tế quốc tế.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo nhóm ngành của Trường Đại học Ngoại thương:

Stt Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Tổ hợp gốc A00 Tổ hợp gốc D01 Ghi chú
I. Trụ sở chính Hà Nội
1 NTH01-01 Ngành Luật 26,9 Các tổ hợp A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
2 NTH01-02 Ngành Kinh tế 28,3
Ngành Kinh tế quốc tế 28,0
3 NTH02 Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Kinh doanh quốc tế

Ngành Quản trị khách sạn

Ngành Marketing

27,7
4 NTH03 Ngành Kế toán

Ngành Tài chính- Ngân hàng

27,45
5 NTH04 Ngành Ngôn ngữ Anh 27,5
6 NTH05 Ngành Ngôn ngữ Pháp 26,2 Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm.
7 NTH06 Ngành Ngôn ngữ Trung 28,5 Tổ hợp D04 chênh lệch giảm 1 điểm.
8 NTH07 Ngành Ngôn ngữ Nhật 26,8 Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm.
9 NTH09 Ngành Kinh tế chính trị 26,9 Các tổ hợp A01, D01, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
II. Cơ sở II – Tp. Hồ Chí Minh
1 NTS01 Ngành Kinh tế

Ngành Quản trị kinh doanh

27,6 Các tổ hợp A01, D01, D06, D07 chênh lệch giảm 0,5 điểm
2 NTS02 Ngành Tài chính-Ngân hàng

Ngành Kế toán

Ngành Kinh doanh quốc tế

Ngành Marketing

27,8

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh chính quy năm 2023 của Trường Ngoại thương là 4.100 sinh viên cho cả trụ sở chính Hà Nội và các cơ sở trực thuộc.

Năm nay, nhà trường cũng thông báo bắt đầu tuyển sinh ngành Kinh tế chính trị, chương trình Kinh tế chính trị quốc tế tại trụ sở chính Hà Nội.

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/truong-dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-diem-chuan-2023-119230822130248234.htm