Học làm website

Cùng tìm hiểu thuộc tính padding trong css

Tìm hiểu padding trong css và các sử dụng thuộc tính padding đúng lúc đúng chỗ 🙂

Tiếp tục với các kiến thức css cơ bản, ở bài viết này, NHẬT TOP sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về thuộc tính padding

Khái niệm padding trong css

Padding trong css được hiểu là “vùng đệm”, chính là khoảng cách từ chính đối tượng được xác định với các thành phần bên trong nó.

Các xác định vùng đệm padding

Đối tượng B nằm trong đối tượng A như hình vẽ trên. Và khoảng cách giữa 2 đối tượng này được gọi là padding.

Để khai báo thuộc tính padding ta dùng cú pháp như sau:

#A {
padding: 5px;
}

Trong đó:

padding: điểu hiểu là căn đều 4 hướng trên dưới trái phải

padding-top: vùng đệm ở trên

padding-bottom: vùng đệm ở dưới

padding-left: vùng đệm bên trái

padding-right: vùng đệm bên phải

5px: khoảng cách từ A đến B, đơn vị tính bằng pixel (px)

Ví dụ áp dụng trong website:

 

Chưa chỉnh padding
Chưa chỉnh padding

 

Ở khu vực 1 và 2 chúng ta thấy, các thành phần bị dính sát vào khung và không đẹp lắm

 

Đã chỉnh padding
Đã chỉnh padding

Còn ở hình này, sau khi đã chỉnh padding trong css, chúng ta thấy đã có vẻ ổn hơn 🙂

 

 

Được gắn thẻ