Học làm website

Cách nhận biết Id và class trong css

Cùng NHẬT TOP tìm hiểu Id và class trong css, xem chúng giống và khác nhau như thế nào

Nhiều bạn mới học seo cơ bản thường hay nhầm lẫn giữa Id và class trong css từ đó sử dụng lẫn lộn giữa 2 thành phần này. Dưới đây, NHẬT TOP sẽ thống nhất lại cho các bạn hiểu rõ hơn.

Tìm hiểu Id và class trong css

Id: giúp xác định 1 giá trị duy nhất trong HTML. Nghĩa là với ID đó sẽ là DUY NHẤT không trùng với bất kỳ id nào khác trong code html mà bạn khai báo.

Class: giúp xác định nhiều giá trị trong HTML với 1 lớp cụ thể. Nghĩa là với class bạn có thể gán nhiều giá trị với 1 lớp.

Khai báo Id: Khai báo với dấu # trước mỗi giá trị được gán vào.

#giatri {

background-color: yellow;

}

 

Khai báo class: Khai báo với dấu . trước lớp được gán vào.

.giatri {

background-color: yellow;

}

Việc hiểu rõ bản chất và sử dụng Id và class trong css đúng lúc và đúng cách sẽ giúp cho quá trình thiết kế website hay chỉnh sửa các thuộc tính của bạn trở nên nhanh, gọn hơn rất nhiều,

Được gắn thẻ