Cầm tay chỉ việc

Xóa các trang web đã truy cập trên điện thoại di động

Xóa dữ liệu đã truy cập trên điện thoại di động cá nhân giúp bảo mật thông tin cá nhân cũng như giúp thiết bị của bạn nhanh hơn.

Bài viết Ad NHATTOP hướng dẫn xóa lịch sử truy cập web trên thiết bị di động Android.

Các bước tiến hành:

B1: Truy cập vào ứng dụng duyệt web trên di động: ad NHATTOP dùng Chrome nên sẽ xóa các thông tin đã truy cập tại Chrome

B2: Vào thanh menu chọn lịch sử

Chọn lịch sử duyệt web

 

B2: Chọn xóa lịch sử duyệt web

 

Chọn xóa lịch sử duyệt web

 

B3: Xác nhận xóa

 

Xác nhận xóa

 

B4: Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào dữ liệu bạn truy cập nhiều hay ít

 

Đợi hoàn thành quá trình