Cầm tay chỉ việc

Bạn đã biết cách xóa các trang đã xem?

Việc xoá các trang web đã truy cập sẽ làm cho việc lướt web của bạn trở nên an toàn hơn đặc biệt khi bạn dùng chung thiết bị với người khác

Xóa các trang đã xem giống như việc bạn xóa lịch sử duyệt web. Hành động này sẽ làm cho trình duyệt không lưu lại bất cứ hành vi lướt web nào của bạn trước đó. Nếu bạn đang dùng chung máy tính với ai đó hoặc bạn không muốn người khác biết trang web mà bạn truy cập, hãy thường xuyên làm điều này.

Hướng dẫn cách xóa các trang web đã truy cập:

1. Với trình duyệt Chrome, Cốc cốc

  • Từ thanh menu sổ xuống chọn Cài đặt
  • Chọn tab Lịch sử -> Xóa lịch sử duyệt web
  • Chọn thời điểm để xóa: giờ trước, ngày trước, tuần trước, 4 tuần trước hoặc mọi thứ
  • Chọn “Xóa dữ liệu duyệt web” là hoàn tất

Thiết lập xóa lịch sử duyệt web Cốc cốc

2. Với Firefox

  • từ menu sổ xuống chọn Lịch sử
  • chọn “xóa dữ liệu gần đây”
  • Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xóa rồi chọn “Xóa ngay”

Thiết lập xóa lịch sử duyệt web firefox

Như vậy là quá trình xóa các trang web đã truy cập đã hoàn tất. Chúc các bạn lướt web an toàn

Xem thêm:Xóa trang web đã truy cập trên điện thoại di động

 

Được gắn thẻ , ,