Học làm website

Tạo menu trên wordpress

Hướng dẫn tạo thanh menu trên website bằng wordpress, giúp bạn có thể điều hướng người dùng một cách dễ dàng

Thanh menu trong website đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc khái quát tổng thể thông tin website của bạn đang cung cấp. Sử dụng thanh menu giúp bạn điều hướng người dùng tốt hơn thay vì để họ “lang thang” tìm các thông tin quan trọng trên website.

 

VIDEO HƯỚNG DẪN TẠO MENU ĐA CẤP TRÊN WEBSITE WORDPRESS