Học làm website

Code quảng cáo 2 bên website

Hướng dẫn chi tiết cách tạo quảng cáo 2 bên website bằng code và tắt khi hiển thị trên điện thoại di động

Tạo banner quảng cáo 2 bên của website bằng code tiện lợi hơn so với việc dùng Plugin mở rộng. Sử dụng code được chia sẻ ở dưới đây để tạo banner cho website của bạn nhé. Ngoài ra, việc tắt banner quảng cáo 2 bên trên thiết bị di động là cần thiết để tránh việc banner chiếm hết đất của nội dung website.

 

 

Tải code về ngay