Kinh nghiệm Thủ thuật Seo

Nên seo bài viết cụ thể hay seo danh mục?

Mới bắt đầu, seoer nào cũng gặp khó khăn khi đứng trước sự lựa chọn, seo bài viết hay seo danh mục?

Lựa chọn cho mình 1 landing page – hay còn được gọi là trang đích quả thật là khá khó khăn. Bình thường các bạn mới seo hay có xu hướng là seo bài viết – 1 bài đích cụ thể, còn khi gặp sếp yêu cầu seo theo danh mục thì bắt đầu thấy bối rồi. Vậy sự khác nhau ở đây là như thế nào?

Seo bài viết

Seo bài viết

Trang đích ở đây được hiểu là 1 bài viết cụ thể tiếp cận trực tiếp khác hàng trên mạng.

Ưu điểm của seo bài viết đó là trang hoặc bài viết đó sẽ là tĩnh và không thay đổi khi bạn chỉnh sửa bài viết. Thế nên tính ổn đinh của bài viết là rất cao.

Seo danh mục

 

Seo danh mục

 

Trang đích ở đây là tập hơp danh mục chưa nhiều các bài viết cùng đề tài, lĩnh vực

Ưu điểm seo danh mục là việc làm mới thường xuyên, cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin cũng như đa dạng về sự lựa chọn

Vậy nên chọn seo theo kiểu nào?

Với kinh nghiệm làm việc cũng như cho nhiều học viên, NHATTOP nhận thấy vấn đề seo bài viết hay seo danh mục không quan trọng. Quan trọng là bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của khách hàng và nghĩ xem điều gì sẽ là tốt nhất cho họ. Đồng thời thử đánh giá xem điểm mạnh yếu của mình là gì để đưa ra quyết định cụ thể hợp lý.