Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023.

Điểm chuẩn theo ngành, chuyên ngành Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Hướng dẫn xác nhận nhập học và nhập học bấm tại đây

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-2923-119230823073118738.htm