Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM năm 2023

Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí và kết quả xét tuyển năm 2023.

Phương thức Xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí năm 2023 bao gồm các tiêu chí: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội (trọng số 75%), kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (trọng số 20%), kết quả quá trình học tập THPT (trọng số 5%) và các tiêu chí khác bao gồm: thành tích cá nhân, hoạt động xã hội, văn thể mỹ.

Điểm xét tuyển = [Điểm thi ĐGNL quy đổi] x 75% + [Điểm thi TN THPT quy đổi] x 20% + [Học lực THPT] x 5% (công thức này chưa tính điểm cộng thêm)

Trong đó:

  • – Điểm thi ĐGNL quy đổi = Điểm thi ĐGNL x 90/990
  • – Điểm thi TN THPT quy đổi = Điểm thi TN THPT theo tổ hợp xét tuyển x 3
  • – Học lực THPT = Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 3 năm học 10, 11, 12

Trong trường hợp thí sinh không có đầy đủ các cột điểm thành phần và ngành xét tuyển tương ứng còn chỉ tiêu, thí sinh sẽ được quy đổi cho cột điểm thành phần còn thiếu như sau:

  • – Thí sinh thiếu cột điểm thi ĐGNL: Điểm thi ĐGNL quy đổi = Điểm thi TN THPT quy đổi.
  • – Thí sinh thiếu cột điểm thi TN THPT: Điểm thi TN THPT quy đổi = Điểm thi ĐGNL quy đổi.

Điểm chuẩn theo từng ngành của Trường Đại học Bách khoa TP HCM

Năm học 2023-2024, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP HCM dự kiến tuyển sinh 5150 chỉ tiêu dựa trên 5 phương thức tuyển sinh.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-bach-khoa-dhqg-tphcm-2023-119230823002223459.htm