Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Sen 2023

Ngành Kinh tế Thể thao lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Hoa Sen là 19; các ngành còn lại có điểm chuẩn 15-16.

Tối 22/8, Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với phương thức 1 (sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2023), phương thức 2 (xét tuyển dựa trên điểm học bạ THPT) và phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023).

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

STT
Ngành bậc đại học
Mã ngành
Điểm chuẩn PT1 Điểm thi THPT
Điểm học bạ THPT (*)
Điểm thi Đánh giá năng lực năm 2023
Tổ hợp môn xét tuyển
ĐHQG-HCM
ĐHQG
Hà Nội

1

Quản trị kinh doanh

7340101

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01

D01/D03

D09

2

Marketing

7340115

15,0

3

Kinh doanh Quốc tế

7340120

15,0

4

Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

15,0

5

Tài chính – Ngân hàng

7340201

15,0

6

Quản trị Nhân lực

7340404

15,0

7

Kế toán

7340301

15,0

8

Quan hệ công chúng

7320108

15,0

9

Thương mại điện tử

7340122

15,0

10

Quản trị khách sạn

7810201

15,0

Quản trị khách sạn – Chương trình Elite

7810201E

15,0

11

Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống

7810202

15,0

Quản trị nhà hàng & Dịch vụ ăn uống – Chương trình Elite

7810202E

15,0

12

Quản trị sự kiện

7340412

15,0

13

Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

7810103

15,0

14

Quản trị công nghệ truyền thông

7340410

15,0

15

Digital Marketing

7340114

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01 D01/D03 D09

16

Kinh tế thể thao

7310113

19,0

17

Luật Kinh tế

7380107

15,0

18

Công nghệ thông tin

7480201

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01 D01/D03 D07

19

Trí tuệ nhân tạo

7480107

16,0

20

Kỹ thuật phần mềm

7480103

15,0

21

Công nghệ tài chính

7340205

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01 D01/D03 D09

22

Thiết kế Đồ họa

7210403

15,0

6,0

600/1200

67/150

A01, D01 D09, D14

23

Thiết kế Thời trang

7210404

16,0

24

Thiết kế Nội thất

7580108

15,0

25

Nghệ thuật số

7210408

15,0

26

Ngôn ngữ Anh

7220201

15,0

6,0

600/1200

67/150

D01, D09 D14, D15

Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh;

Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số đạt từ 5,00 điểm trở lên.

27

Tâm lý học

7310401

15,0

6,0

600/1200

67/150

67/150

A01, D01

D08, D09

(*) Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) là điểm tổng 3 môn trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn đối với học sinh THPT thuộc khu vực 3 xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 1 (không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống);

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức 2 (xét tuyển dựa trên điểm học bạ THPT) và phương thức 4 (xét tuyển trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2023) của Trường ĐH Hoa Sen là điểm trúng tuyển dành cho học sinh THPT khu vực 3.

Phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT được tính như sau:

Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân); Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân);

Trong đó, điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có)./.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hoa-sen-nam-2023-119230822230330904.htm