Kiến thức seo

Chuyển blog wordpress sang tiếng việt

Việc chuyển đổi ngôn ngữ của blog wordpress sang tiếng việt giúp cho công việc quản lý blog wordpress được dễ dàng hơn.

Mặc định trình quản lý của blog wordpress là tiếng Pháp. Chính vì điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho các bạn mới bắt đầu. Cách đơn giản nhất là chuyển đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ mà chúng ta có thể sử dụng được ví dụ như tiếng anh hoặc tiếng việt.

 

VIDEO CHUYỂN NGÔN NGỮ QUẢN TRỊ BLOG WORDPRESS SANG TIẾNG VIỆT CỦA NHẬT TOP

xem thêm: Tạo nhiều blog wordpress bằng 1 email

 

Được gắn thẻ