Tin tức khác

Cách tạo / thay đổi lời chào trong Zalo Official Account

Hướng dẫn tạo / thay đổi lời chào hiển thị của Zalo OA giúp người dùng tương tác tốt hơn.

Đào tạo seo NHATTOP: Mục đích của việc tạo lời chào / thay đổi lời chào sẽ giúp cho những người mới quan tâm Zalo OA của bạn tương tác nhiều hơn.

 

Tạo lời chào trong Zalo OA
Mẫu lời chào trong Zalo OA

Hình trên thể hiện mẫu lời chào trong Zalo Official Account, bao gồm:

Hình ảnh: lấy trong ảnh bìa của Zalo OA

Tiêu đề: được thiết lập ( Xem hướng dẫn bên dưới )

Mô tả: được thiết lập ( Xem hướng dẫn bên dưới )

Đường dẫn khi người dùng click vào: được thiết lập ( Xem hướng dẫn bên dưới )

Cách tạo / thay đổi lời chào trong Zalo OA

A. Đối với tài khoản Zalo OA Media:

Thiết lập lời chào trong zalo oa media

 

1. Vào quản lý => Thông tin tài khoản.

2. Thiết lập tài khoản

3. Chỉnh sửa lời chào

4. Chọn liên kết

5. Dán đường link vào đây theo cú pháp: http://media.zalo.me/articles?pageId= ID Zalo của bạn (Xem tại phần đường dẫn Zalo OA ở trên). Sau đó Click vào Lấy thông tin

6. Tiêu đề chào mừng của Zalo OA

7. Mô tả chào mừng của Zalo OA.

8. Lưu lại

B. Đối với tài khoản Zalo SHOP

Thiết lập lời chào trong zalo oa shop

1. Vào quản trị chọn Quản lý => Thông tin tài khoản

2. Thiết lập tài khoản

3. Chỉnh sửa lời chào

4. Chọn liên kết

5. Nhập liên kết shop của bạn theo cú pháp http://shop.zalo.me/store?pageId=ID zalo OA của ban ( xem tại phần Đường dẫn Official Account ở trên). Sau đó click vào lấy thông tin.

6. Thiết lập Tiêu đề của lời chào

7. Thiết lập mô tả của lời chào

8. Lưu lại

Chúc các bạn thành công !!!

> Q.C: Tặng ngay website khi đăng ký tham gia khóa học seo tháng 1/2017