Chưa phân loại

Trường Đại học Bình Dương công bố điểm chuẩn năm 2023

Điểm chuẩn từng ngành học Trường Đại học Bình Dương

(**) Theo một trong các điều kiện sau:

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên thỏa một trong các tiêu chí sau:

  • Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên.
  • Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên hoặc học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
  • Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đạt loại giỏi trở lên.
  • Tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

Ghi chú:

  • Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển.
  • Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển.
  • Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức. web: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/truong-dai-hoc-binh-duong-cong-bo-diem-chuan-2023-119230822145526672.htm