Tin tức khác

Tải và cài đặt NonoLive trên điện thoại

Cách tải và cài đặt ứng dụng Nono Live – live streaming ngay trên điện thoại của bạn

Đào tạo seo NHAT TOP: Bên cạnh các ứng dụng live streaming mà các bạn đã làm quen như Bigo hay It’s Me thì Nhật Top sẽ giúp thiệu thêm cho các bạn một ứng dụng tương đối hay nữa, đó là Nono Live

Tương tự như các ứng dụng Live Streaming trước thì Nono Live cũng hướng tới việc chia sẻ các hoạt động hàng ngày, thông tin, kinh nghiệm của bạn với mọi người và cộng đồng.

Cách tải và cài đặt Nono Live trên điện thoại

B1: truy cập vào cửa hàng ứng dụng của bạn và tìm kiếm với từ khóa “Nonolive”

Tìm kiếm ứng dụng Nono Live

B2: click vào ứng dụng NonoLive Live Streaming để tải và cài đặt

B3: Ứng dụng NonoLive hiển thị bạn click vào CÀI ĐẶT để bắt đầu quá trình tải và cài đặt Nono Live trên điện thoại

Cài đặt Nono Live

B4: Chấp nhận các điểu khoản khi tải NonoLive

B5: hoàn toàn quá trình tải và cài đặt Nono Live live streaming

Tiếp theo: