Tin tức khác

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu khi nén file bằng winrar

Hướng dẫn cách thiết lập mật khẩu password khi nén file bằng winrar. Đặt mật khẩu cho file rar,

Đào tạo seo Nhật TOP: Sử dụng mật khẩu khi nén file rar hay zip sẽ giúp bạn bảo mật thông tin cho file tốt hơn, chỉ thật sự share – chia sẻ thông tin dữ liệu cho những đối tượng mà bạn thật sự muốn chia sẻ.

Cách thiết lập mật khẩu khi nén file bằng winrar

Lựa chọn folder hoặc 1 file bất kỳ mà bạn muốn thực hiện, chuột phải và chọn add to archive. Trong ví dụ dưới đây, ad NHẬT TOP sẽ đặt mật khẩu cho folder giáo trình khóa học seo tổng thể

Nén file winrar

Tại bảng mới hiện ra bạn chọn Set Password để thiết lập mật khẩu cho file đang nén.

Đặt mật khẩu khi nén file

Sau đó, bạn đặt mật khẩu cho file ở hàng Enter Password và nhập lại 1 lần nữa ở hàng Reenter password for verification. Nhấp OK để hoàn tất. Như vậy là quá trình thiết lập password mật khẩu cho file được nén bằng winrar đã thành công. Bây giờ, bạn muốn chia sẻ cho ai đó như bạn bè người thân nhớ cung cấp cả mật khẩu nhé.