Công cụ tìm kiếm, Google, Tin tức khác

Google sớm khắc phục lỗi trong báo cáo Search Console

Như anh chị em seoer đều đã biết, báo cáo Search Console trong ngày 9.3.2017 vừa qua đã không hiển thị kết quả như bình thường. Nhưng đây không phải là lỗi do người quản trị gây ra. Google biết điều đó và đang khắc phục sự cố này.

9.3 là ngày update thuật toán Google Fred có lẽ vì vậy mà các thông tin báo cáo trong Search Console đã bị ảnh hưởng.