Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội 2023

Điểm chuẩn Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường QHQ) năm 2023 cao nhất là 24,35 điểm.

Điểm chuẩn Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường QHQ) năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn các ngành đại học chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30)

1

7340120

Kinh doanh quốc tế

24,35

2

7340303

Kế toán, Phân tích và Kiểm toán

22,9

3

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

22,6

4

7340125

Phân tích dữ liệu kinh doanh

23,6

5

7220201

Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh-Công nghệ thông tin)

23,85

6

7510306

Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư)

21

7

7480210

Công nghệ thông tin ứng dụng

21,85

8

7480209

Công nghệ tài chính và kinh doanh số

22,25

9

7520139

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics

22

Điểm chuẩn ngành đại học liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30)

1

7480111

Tin học và Kỹ thuật máy tính

21

Điểm chuẩn các ngành đào tạo cấp hai bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học nước ngoài

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển (theo thang điểm 30)

1

7340115

Marketing (song bằng VNU-HELP)

22,75

2

7340108

Quản lí (song bằng VNU-Keuka)

21

Điểm chuẩn Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 (Mã trường QHK) như sau:

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển

PTXT 100

PTXT

405

PTXT

409

A00

A01

C00

D01

D03

D04

D07

D78

1

Quản trị thương hiệu

24.17

24.20

26.13

24.70

24.60

25.02

24.68

Nguôn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-quoc-te-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nam-2023-119230822164822181.htm