Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2023

Trường Đại học Tài chính – Marketing công bố kết quả xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điểm chuẩn của trường dao động 21,1-26

Theo đó, điểm chuẩn của trường dao động 21,1-26. Nhóm ngành Chương trình tiếng Anh toàn phần có mặt bằng điểm chuẩn cao nhất; ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất là 26.

STT
MÃ ĐKXT
NGÀNH ĐÀO TẠO
TỔ HỢP
XÉT TUYỂN
Điểm chuẩn trúng tuyển

I

Đại học

Chương trình chuẩn

1

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D96

24.6

2

7340115

Marketing

A00, A01, D01, D96

25.9

3

7340116

Bất động sản

A00, A01, D01, D96

21.9

4

7340120

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D96

25.8

5

7340201

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D96

24.2

6

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D96

24.6

7

7310101

Kinh tế

A00, A01, D01, D96

24.8

8

7380107

Luật kinh tế

A00, A01, D01, D96

24.8

9

7310108

Toán kinh tế

A00, A01, D01, D96

23.6

10

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D72, D78, D96 (điểm bài thi tiếng Anh nhân hệ số 2)

24

11

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01, D01, D96

24.4

12

7340205

Công nghệ tài chính

A00, A01, D01, D96

24.1

II

Đại học

Chương trình đặc thù

1

7810103_DT

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D01, D72, D78, D96

23.7

2

7810201_DT

Quản trị khách sạn

D01, D72, D78, D96

23.4

3

7810202_DT

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D01, D72, D78, D96

22.6

III

Đại học

Chương trình tiếng Anh toàn phần

1

7340101_TATP

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D96

23.3

2

7340115_TATP

Marketing

A00, A01, D01, D96

26

3

7340120_TATP

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D96

25.8

IV

Đại học

Chương trình tích hợp

1

7340101_TH

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01, D96

23.4

2

7340115_TH

Marketing

A00, A01, D01, D96

24.9

3

7340301_TH

Kế toán

A00, A01, D01, D96

23

4

7340201_TH

Tài chính – Ngân hàng

A00, A01, D01, D96

23.1

5

7340120_TH

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, D01, D96

24.7

6

7340116_TH

Bất động sản

A00, A01, D01, D96

21.1

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17 giờ ngày 8/9, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống đăng ký xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.

Nguon https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-nam-2023-119230822191511827.htm