Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 2023

Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng là ngành Công nghệ thông tin với 23.79 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển trung bình vào các ngành đào tạo của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng đạt mức 18.75 điểm.

Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin với mức điểm chuẩn là 23.79 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) với mức điểm bằng mức điểm sàn xét tuyển là 15.00 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển như sau:

Điểm trúng tuyển vào các ngành đào theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Điểm trúng tuyển vào các ngành đào theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-dai-hoc-da-nang-nam-2023-119230822205757579.htm