Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2023

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) năm 2023.

Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Ghi chú:

+ Tổ hợp môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật Lý, Hóa Học); A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh); A02 (Toán, Vật Lý, Sinh Học); B00 (Toán, Hóa Học, Sinh Học); D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa Học, Tiếng Anh); D08 (Toán, Sinh Học, Tiếng Anh); D14 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh); D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh), ); M00 (Toán, Văn, Năng khiếu mầm non

+ Điểm chuẩn: Mức điểm xét tuyển tối thiểu thí sinh phải đạt để đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành đã đăng ký (quy về thang điểm 30).

(*) Đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp và ngành Giáo dục Mầm non: Ngoài điều kiện điểm chuẩn, thí sinh phải thỏa điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(**) Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Giáo dục Mầm non: Môn chính là Tiếng Anh (môn Năng khiếu), nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30 theo quy định.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-nong-lam-tphcm-nam-2023-119230823152713776.htm