Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Công đoàn 2023

Trường Đại học Công đoàn thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2023.

Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Công đoàn năm 2023 như sau:

TT
Ngành
Mã ngành
Mã tổ hợp

môn thi

Điểm chuẩn

Trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(theo TTNV)

Phương thức xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

22,8

TTNV<=4

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

2

Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

23,2

TTNV<=2

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

23,15

TTNV<=16

4

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01

22,7

TTNV<=8

5

Quan hệ lao động

7340408

A00, A01, D01

17,1

TTNV<=7

6

Bảo hộ lao động

7850201

A00, A01, D01

15,15

TTNV<=1

7

Xã hội học

7310301

A01, C00, D01

20,0

TTNV<=1

8

Công tác xã hội

7760101

A01, C00, D01

21,25

TTNV<=4

9

Luật

7380101

A01, C00, D01

23,23

TTNV<=7

10

Ngôn ngữ Anh *

7220201

D01, D14, D15

32,0

TTNV<=1

11

Việt Nam học

7310630

C00, D01, D14, D15

16,0

TTNV<=1

12

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

22,3

TTNV<=5

13

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D14, D15

26,0

Xét học bạ

14

Việt Nam học

7310630

C00, D01, D14, D15

21,0

15

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

25,7

Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-cong-doan-nam-2023-119230822184349188.htm