Chưa phân loại

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Điểm chuẩn của một số ngành đào tạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tăng từ 1-2 điểm, tập trung ở các ngành thuộc khối xây dựng.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy và kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, điểm chuẩn của một số ngành đào tạo Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tăng từ 1-2 điểm, tập trung ở các ngành thuộc khối xây dựng.

Cụ thể điểm chuẩn của trường như sau:

Điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo theo hình thức sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
Điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo theo hình thức sử dụng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng theo phương thức xét điểm thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-bach-khoa-dai-hoc-da-nang-nam-2023-119230822192831154.htm