Chưa phân loại

Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điểm chuẩn theo ngành của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

TT Mã ngành đào tạo Tên ngành đào tạo Điểm trúng tuyển 

(thang điểm 30)

I. Khối ngành đào tạo cử nhân sư phạm
1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.75
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.03
3 7140204 Giáo dục Công dân 26.68
4 7140206 Giáo dục Thể chất 21
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 25.57
6 7140209 Sư phạm Toán học 26.28
7 7140210 Sư phạm Tin học 22.7
8 7140211 Sư phạm Vật lý 25.5
9 7140212 Sư phạm Hóa học 25.29
10 7140213 Sư phạm Sinh học 24.49
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.47
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.58
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.25
14 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 27.43
II. Khối ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.02
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24.63
17 7310630 Việt Nam học 16.4
18 7420201 Công nghệ Sinh học 15
19 7480201 Công nghệ Thông tin 15

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tuyển sinh 3.421 chỉ tiêu đại học chính quy cho 20 ngành đào tạo.

Trường tuyển sinh trong cả nước và thí sinh là người nước ngoài. Các phương thức tuyển sinh chính được sử dụng bao gồm: Thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-2-cong-bo-diem-chuan-2023-119230822195803735.htm