Chưa phân loại

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2023

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh 5.860 chỉ tiêu tại 43 ngành với 4 phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kết hợp.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo nhóm ngành của Học viện Nông nghiệp VIệt Nam

TT Nhóm ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
HVN01 Thú y A00; A01; B00; D01 19,0
HVN02 Chăn nuôi thú y – thuỷ sản A00; B00; B08; D01 17,0
HVN03 Nông nghiệp sinh thái

và Nông nghiệp đô thị

A00; A09; B00; D01 17,0
HVN04 Công nghệ kỹ thuật ô tô

và Cơ điện tử

A00; A01; A09; D01 24,0
HVN05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; A09; D01 22,0
HVN06 Kỹ thuật điện,

Điện tử và Tự động hoá

A00; A01; A09; D01 23,0
HVN07 Logistics và Quản lý

chuỗi cung ứng

A00; A09; C20; D01 24,5
HVN08 Quản trị kinh doanh,

Thương mại và Du lịch

A00; A09; C20; D01 22,5
HVN09 Công nghệ sinh học và

Công nghệ dược liệu

A00; B00; B08; D01 18,0
HVN10 Công nghệ thực phẩm

và Chế biến

A00; B00; D07; D01 19,0
HVN11 Kinh tế và Quản lý A00; C04; D07; D01 18,0
HVN12 Xã hội học A09; C00; C20; D01 17,0
HVN13 Luật A09; C00; C20; D01 21,5
HVN14 Công nghệ thông tin

và Kỹ thuật số

A00; A01; A09; D01 22,0
HVN15 Quản lý đất đai,

Bất động sản và Môi trường

A00; A01; B00; D01 17,0
HVN16 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 16,5
HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 20,0
HVN18 Sư phạm công nghệ A00; A01; B00; D01 19,0

Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-2023-119230822233613803.htm