Chưa phân loại

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2023

Học viện Ngoại giao thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2023.

Điểm chuẩn cao nhất 35.99 điểm
Điểm chuẩn vào các ngành học của Học viện Ngoại giao năm 2023 dao động từ trên 25 đến 35.99 điểm.

Điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh 35.99 điểm. Trong đó môn tiếng Anh tính hệ số 2.

Một số ngành tuyển khối C00 có điểm chuẩn trên 28 điểm gồm: Quan hệ Quốc tế 28,3 điểm; Luật Quốc tế 28,2 điểm; Truyền thông Quốc tế 28,46 điểm; Luật Thương mại quốc tế 28,2 điểm; Hàn Quốc học 28,2 điểm; Trung Quốc học 28,42 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2023 như sau:

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-hoc-vien-ngoai-giao-nam-2023-119230823113411823.htm