Chưa phân loại

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và kế hoạch xác nhận nhập học, nhập học.

A. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

Điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

Thứ tự nguyện vọng (TTNV) trúng tuyển khi thí sinh có điểm xét tuyển  bằng mức điểm trúng tuyển (*)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC (mã BVH)

1.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

7520207

25.68

TTNV = 1

2.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

7510301

25.01

TTNV = 1

3.

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

7520216

25.40

TTNV <= 3

4.

Công nghệ thông tin

7480201

26.59

TTNV = 1

5.

An toàn thông tin

7480202

26.04

TTNV <= 3

6.

Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu)

7480101

26.55

TTNV <= 4

7.

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu)

7480102

24.88

TTNV <= 3

8.

Cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng)

7480201 _UDU

23.76

TTNV <= 4

9.

Công nghệ thông tin (CLC)

7480201 _CLC

25.38

TTNV <= 2

10.

Công nghệ đa phương tiện

7329001

25.89

TTNV = 1

11.

Truyền thông đa phương tiện

7320104

26.33

TTNV = 1

12.

Báo chí

7320101

25.36

TTNV <= 4

13

Quản trị kinh doanh

7340101

25.15

TTNV <= 6

14

Thương mại điện tử

7340122

26.20

TTNV <= 2

15

Marketing

7340115

25.80

TTNV <= 6

16

Kế toán

7340301

25.05

TTNV <= 3

17

Công nghệ tài chính (Fintech)

7340205

25.35

TTNV = 1

CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM (mã BVS)

1.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

7520207

21.90

TTNV <= 9

2.

Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

7510301

18.15

TTNV <= 3

3.

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

7520216

18.00

TTNV = 1

4.

Công nghệ Inernet vạn vật

7520208

21.70

TTNV = 1

5.

Công nghệ thông tin

7480201

25.10

TTNV <= 10

6.

An toàn thông tin

7480202

24.44

TTNV <= 17

7.

Công nghệ đa phương tiện

7329001

24.05

TTNV = 1

8.

Quản trị kinh doanh

7340101

22.80

TTNV <= 16

9.

Marketing

7340115

24.10

TTNV <= 7

10.

Kế toán

7340301

20.00

TTNV = 1

Ghi chú:

– Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm Ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng (nếu có);

– Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30;

(*) Thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 của Quy chế tuyển đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, cơ sở đào tạo có thể sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng (để xét chọn những thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn).

B. TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố danh sách để thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển vào đại học chính quy (tất cả các phương thức xét tuyển) trên trang tra cứu kết quả tuyển sinh chính thức của Học viện tại địa chỉ: https://tracuu.ptit.edu.vn từ 00h00 ngày 24/08/2023.

C. XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Tất cả các thí sinh đã trúng tuyển chính thức (bao gồm cả các thí sinh đã trúng tuyển theo các Phương thức xét tuyển sớm) phải thực hiện xác nhận nhập học:

1. Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng hình thức trực tuyến và trên tài khoản của cá nhân.

2. Chỉ có các thí sinh thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học và trong thời gian quy định mới được nhận Giấy báo trúng tuyển của Học viện.

3. Các thí sinh không thực hiện đầy đủ việc Xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học vào Học viện và sẽ bị hủy kết quả xét trúng tuyển.

4. Thời gian thực hiện xác nhận nhập học: Hoàn thành trước 17h00 ngày 08/09/2023.

5. Hình thức xác nhận nhập học: Trực tuyến.

6. Kiểm tra kết quả xác nhận nhập học: Thí sinh có thể theo dõi kết quả xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong tài khoản của cá nhân hoặc trong tài khoản xét tuyển của cá nhân trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn.

D. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC NHẬP HỌC (Cơ sở Đào tạo phía Bắc -BVH)

Các thí sinh sau khi đã hoàn thành xác nhận nhập học sẽ thực hiện nhập học trực tuyến như sau:

Đối tượng: Các thí sinh đã chính thức trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2023 và đã hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Phương thức làm thủ tục nhập học trực tuyến:
Bước 1: Thí sinh thực hiện Nhập học trực tuyến (online) trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ https://xettuyen.ptit.edu.vn và hoàn thành đóng kinh phí nhập học bằng hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn trên hệ thống), hoàn thành trước 24h00 ngày 13/9/2023.

Bước 2: Thí sinh In Lý lịch sinh viên từ hệ thống xét tuyển, lấy xác nhận của UBND xã, phường nơi thí sinh đang cư trú và chuẩn bị các giấy tờ theo hướng dẫn để nhập học trực tiếp tại Học viện.

Thời gian thực hiện nhập học trực tiếp và nộp hồ sơ nhập học: Ngày 14 và 15 tháng 09 năm 2023 (theo thông tin trên Giấy báo trúng tuyển)

E. ĐĂNG KÝ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO (Cơ sở Đào tạo phía Bắc-BVH)

Thí sinh sau khi hoàn thành nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện và hoàn thành đóng kinh phí nhập học bằng hình thức trực tuyến có thể thực hiện đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo hướng dẫn trên hệ thống.

Thời gian kiểm tra tiếng Anh đầu vào:

Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển và phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho chương trình Chất lượng cao ngành CNTT: Cả ngày 04/10/2023

Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên các lớp đại trà: Từ ngày 04/10/2023 đến 06/10/2023

Hình thức kiểm tra:

Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển và phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho chương trình Chất lượng cao ngành CNTT: Bài thi TOEFL ITP Placement Test

Kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên các lớp đại trà: Bài thi TOEIC Placement Test hai kỹ năng: TOEIC Listening & TOEIC Reading.

Hình thức thi: Thi trực tiếp trên máy

(Danh sách sinh viên, ca thi, phòng thi sẽ công bố tại website https://daotao.ptit.edu.vn trước ngày kiểm tra 02 ngày)

Địa điểm kiểm tra: Phòng máy tầng 4, 5, 6 nhà A3- Cơ sở Đào tạo Hà Đông.

F. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Chương trình chất lượng cao xây dựng theo Thông tư 23 trước đây) (Cơ sở Đào tạo phía Bắc -BVH)

Sinh viên trúng tuyển các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CT Kỹ thuật dữ liệu); Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa sau khi thực hiện nhập học trực tuyển, nếu có nguyện vọng, có thể thực hiện Đăng ký xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao xây dựng theo Thông tư 23 trước đây) theo hướng dẫn trên hệ thống.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-nam-2023-119230823155019166.htm