Chưa phân loại

Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023

Ngày 24/8, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ban hành Thông báo số 198 TB-T2-DT thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học chính quy ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát và ngành Luật, chuyên ngành Luật Thương mại năm 2023.

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023 dao động từ 20.10 đến 27.17 điểm

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên) trình độ đại học ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2023 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (phương thức 5) như sau:

Phương thức, thời gian, hồ sơ xác nhận nhập học

Về phương thức xác nhận nhập học:

Tất cả các thí sinh trúng tuyển (có tên trong Danh sách kèm theo) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nộp hồ sơ xác nhận nhập học về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội từ thời điểm Nhà trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên Website: http://hpu.vn.

Thời gian xác nhận nhập học:

Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h00’ ngày 6/9/2023, đồng thời gửi hồ sơ xác nhận nhập học về Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (nếu gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện) trước 17h00’ ngày 7/9/2023.

Hồ sơ xác nhận nhập học gửi về Trường gồm:

Đối với ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát: (1) Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; (2) Bản gốc Phiếu đạt sơ tuyển năm 2023 (đối với thí sinh đã nộp Phiếu đạt sơ tuyển ở các phương thức 1, 2, 3, 4 thì không phải nộp bản gốc Phiếu đạt sơ tuyển năm 2023); (3) Phong bì ghi rõ vào mục “Người nhận”: Họ tên thí sinh; địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

Đối với ngành Luật, chuyên ngành Luật Thương mại: (1) Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; (2) Phong bì ghi rõ vào mục “Người nhận”: Họ tên thí sinh; địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

Thời gian triệu tập nhập học, Nhà trường sẽ thông báo tại http:/hpu.vn.

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-danh-sach-trung-tuyen-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-nam-2023-119230824153251976.htm