Chưa phân loại

Điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1; tuyển bổ sung (đợt 1) năm 2023.

 

 

Xem thêm: Danh sách thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 2023

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1

Nguồn https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/diem-chuan-danh-sach-trung-tuyen-truong-dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh-2023-119230824071246609.htm