Tin tức khác

Địa chỉ ip là gì?

Địa chỉ ip là gì? Tại sao địa chỉ ip lại cần thiết khi lướt internet? Cùng làm rõ vấn đề này với NHẬT TOP

Khái niệm địa chỉ ip là gì?

Đào tạo seo Nhật TOP: IP là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Internet Protocal”. Ban có thể định nghĩa đơn giản là địa chỉ IP giống như địa chỉ nhà của bạn trên internet. Địa chỉ IP sẽ là duy nhất trên internet và nhờ vào địa chỉ IP mà các nhà quản lý sẽ biết chính xác vị trí của bạn.

IP có 2 loại là IP động và IP tĩnh

IP tĩnh: Được người dùng tự thiết lập để dễ dàng trong công việc quản lý

IP động: hệ thống sẽ tự động cấp cho các thiết bị kết nội mạng địa chỉ ip với mục đích tiết kiệm và tối ưu nhất dải IP đang có

Để thiết lập IP động hoặc IP tĩnh bạn thao tác như hình dưới:

Thiết lập chế độ ip động ip tĩnh

Lựa chọn 1: IP động

Lựa chọn 2 : IP tĩnh rồi thiết lập các thông số

Đa số với người sử dụng là khách hàng cá nhân thì sẽ lựa chọn thiết lập IP động.

Như vậy ad NHẬT TOP đã giúp bạn bạn hiểu thêm về địa chỉ ip là gì rồi. Ngoài ra, các bạn có thể kiểm tra ngay IP trong mạng của mình đang dùng là bao nhiêu trong bài viết hướng dẫn ở dưới nhé

Xem thêm:Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ ip