Học làm website

Cài đặt và sử dụng Wappalyzer

VIDEO hướng dẫn toàn bộ quá trình cài đặt và sử dụng Wappalyzer mới nhất

Wappalyzer, tiện ích mở rộng trên các trình duyệt như Chrome, Cốc cốc hay Firefox, sẽ giúp bạn biết được website được thiết kế trên ngôn ngữ lập trình nào.

Cài đặt và sử dụng Wappalyzer

B1: Để tiến hành cài đặt Wappalyzer bạn tiến hành như sau:

  • nếu bạn muốn cài tiện ích này trên Cốc cốc hoặc Chrome click tại đây

Tại giao diện tải ứng dụng bạn click vào THÊM VÀO CHROME để bắt đầu cài đặt

 

Cài đặt wappalyzer trên Cốc cốc hoặc Chrome

 

  • còn nếu bạn muốn sử dụng Wappalyzer trên Firefox thì hãy click tại đây

Tại giao diện tải tiện ích trên Firefox bạn click vào THÊM VÀO FIREFOX để tiến hành cài đặt

 

Cài đặt wappalyzer trên firefox

 

B2: sau khi cài đặt xong, bạn truy cập vào 1 website bất kỳ để phân tích, ví dụ như website của NHẬT TOP

 

Kiểm tra ngôn ngữ lập trình website

 

Click vào biểu tượng hình vuông màu vàng như hướng dẫn ở hình trên, mọi thông tin liên quan sẽ được hiển thị.

Tương tự như vậy, bạn sẽ sử dụng Wappalyzer để phân tích các website khác nhé.

 

VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG WAPPALYZER CỦA NHẬT TOP