Cầm tay chỉ việc

Cách nhận biết thuộc tính dofollow và nofollow

Hướng dẫn seoer cách kiểm tra và nhận biết các 2 thuộc tính của backlink: dofollow và nofollow

Ý nghĩa và tầm quan trọng của 2 thuộc tính do và no trong seo chắc các bạn đã hiểu rõ. Ở bài viết dưới đây, ad NHATTOP xin hướng dẫn cách kiểm tra nhận biết 2 thuộc tính này.

Yêu cầu: bạn đã cài addon Moz Bar trên trình duyệt firefox

Hướng dẫn cài đặt Moz Bar

B1: Mở trình duyệt Firefox, truy cập vào bài viết bạn cần kiểm tra

B2: Bật công cụ Moz bar chọn Highlight links or text

Nhận biết dofollow

 

Công cụ sẽ có các lựa chọn cho bạn:

  • followed – sẽ hiển thị màu xanh như hình trên -> Đây là link Do
  • nofollow – sẽ hiển thị màu hồng như hình dưới -> đây là link No

Kiểm tra link nofollow