5 tình huống không nhất thiết phải cần AMP


AMP được ra đời nhằm mục đích tối ưu trên các thiết bị di động. Tuy nhiên 5 giả thiết thực tế đặt ra dưới đây có thể chứng minh rằng AMP đôi khi sẽ có nhiều bất lợi hơn những gì mà nó mang lại, đôi khi bạn sẽ làm tốt hơn nếu không có AMP.

Xem thêm: