Kinh nghiệm Thủ thuật Seo

22 yếu tố SEO cơ bản dành cho SEOER mới bắt đầu

22 yếu tố cơ bản dành cho seoer mới bắt đầu. Đây là bước khởi đầu cho công việc làm seo của bạn. Nếu bạn chưa tham gia bất kỳ một trường lớp seo nào thì đây là các nguyên tắc tối thiểu mà bạn cần phải biết. Chưa cần thiết phải cao siêu gì cả, hãy bắt đầu từ những bước cơ bản đầu tiên để học seo hiệu quả.