Công cụ tìm kiếm, Google, Tin tức khác

Google thử nghiệm Carousel Video trong kết quả tìm kiếm

Thể loại video hiển thị xoay vòng – Carousel Video đang được google thử nghiệm để hiển thị trong các kết quả tìm kiếm. Đây lại là một ưu tiên nữa của Google dành cho kênh video Youtube nhằm tăng sự ảnh hưởng của công cụ này trên Google search.

Xem thêm: