Bản tin seo ngày 14/03/2017


Bản tin seo ngày 14/3: Thuật toán Fred tập trung vào site chất lượng thấp, tập trung doanh thu không hướng đến người dùng; Seoer gửi tin nhắn đến Google qua file Robots.txt; Hướng dẫn chi tiết tạo Bản đồ SEO từ khóa.

Chi tiết các tin tức seo các bạn xem tại các bài viết bên dưới

1/ Thuật toán Fred tập trung vào site chất lượng thấp, tập trung doanh thu không hướng đến người dùng 

2/ Seoer gửi tin nhắn đến Google qua file Robots.txt

3/ Hướng dẫn chi tiết tạo Bản đồ SEO từ khóa

> Xem thêm thông tin khóa học: khóa học seo mr hieu tại hà nội