Bản tin seo ngày 13/03/2017


Điểm tin seo ngày 13/03/2017: Google sớm khắc phục lỗi trong báo cáo Search Console; 8 Chiến thuật tạo liên kết hiện đại cực kỳ hiệu quả; Tạo liên kết tới Wikipedia sẽ không có vấn đề gì;

Chi tiết các tin tức seo bạn xem tại các bài bên dưới

1/ Google sớm khắc phục lỗi trong báo cáo Search Console

2/ 8 Chiến thuật tạo liên kết hiện đại cực kỳ hiệu quả

3/ Tạo liên kết tới Wikipedia sẽ không có vấn đề gì

4/ Thuật toán Fred nhắm website nội dung chất lượng thấp , sa đà quảng cáo