Tháng: Tháng Một 2017

  • Bản tin seo ngày 19/01/2017

    Đào tạo seo Nhattop: Điểm tin seo 19.1: Matt Cutts chính thức nghỉ việc tại Google, thuật toán mới Mobile Penalty chưa có ảnh hưởng rõ ràng, xây dựng 5 bước seo cơ bản theo chuẩn 2017…. Truy cập Nhật Top hàng ngày để đọc tin tức về seo. Theo Searchengineland: Matt Cutts chính thức […]

  • Bản tin seo ngày 17/01/2017

    Đào tạo seo Nhattop: Map maker sẽ đóng vào tháng 3, google tham khảo đánh giá chất lượng để nâng cao thuật toán…. là những thông tin seo tổng hợp trong ngày 17.1.2017 Truy cập Nhật Top hàng ngày để đọc tin tức về seo. Theo Seroundtable: Google sẽ “tham khảo” các đánh giá chất […]

  • Cách tạo / thay đổi lời chào trong Zalo Official Account

    Hướng dẫn tạo / thay đổi lời chào hiển thị của Zalo OA giúp người dùng tương tác tốt hơn. Đào tạo seo NHATTOP: Mục đích của việc tạo lời chào / thay đổi lời chào sẽ giúp cho những người mới quan tâm Zalo OA của bạn tương tác nhiều hơn. > Xem thêm: Tạo […]