Tạo nhiều blog wordpress trên cùng một tài khoản gmail

Sử dụng một tài khoản gmail để tạo nhiều blog wordpress theo các chủ đề khác nhau, giúp cho việc quản lý hệ thống blog wordpress trở nên thuận lợi hơn Đọc tiếp “Tạo nhiều blog wordpress trên cùng một tài khoản gmail”